Davet

Değerli Meslektaşlarımız;

Değerli Meslektaşlarım, Hepimizin bildiği gibi 21. yüzyılın en önemli pandemilerinden birisini diabetes mellitus oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre diyabet sıklığı hızla artmaktadır ve son çalışmalar erişkin popülasyonun %13.7'sinin diyabetik olduğunu göstermektedir. Bunun yanısıra diyabetli olma yaşının çok daha genç yaşlara kaydığını gözlemlemekteyiz. Bu da ileride ülkemizde çok daha kalabalık bir diyabetik hasta popülasyonunun olacağını göstermektedir.

Diyabet oluşturduğu akut ve kronik komplikasyonlar nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Tüm diyabetiklerin %80'i ateroskleroz ve buna bağlı kardiyovasküler ölümler nedeniyle kaybedilmektedir. Diyabetin oluşturduğu bu sakat bırakıcı ve hayatı tehdit eden komplikasyonların önlenebilmesi açısından halen bilinen en etkin yöntem iyi glisemik regülasyondur. Gün geçtikçe iyi glisemik regülasyonun sağlanması için yapılan medikal yöntemler gelişmekte ve diyabet ile uğraşan sağlık çalışanlarının bu gelişmeleri yakından takip etme zorunluluğu doğmaktadır. İyi glisemik regülasyonun sağlanmasında diyabetli bireyin de işin içinde olduğu ekip birlikteliği ve ekip çalışması çok önemlidir. Bu ekibin en önemli parçalarından birisi de hemşiredir.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı biz hemşirelerin diyabetteki gelişmeleri yakından takip etme ve pekiştirme gereksinimimiz doğmaktadır. Bu gereksinim dolayısıyla Ankara Diyabet Derneği olarak, 1. Hemşirelikte Mezuniyet Sonrası Diyabet Sempozyumu’nu düzenlemeye karar verdik. Bu seneki sempozyumun ana başlığı ‘Diyabete Genel Bakış’ olacak. Amacımız sempozyum boyunca hem diyabetteki genel konuları, hem de bu konulardaki son gelişmeleri tartışmak olacaktır. Bu düşüncelerle hepinizi 1. Hemşirelikte Mezuniyet Sonrası Diyabet Sempozyumu'na davet ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

Fatma GÖROĞLU
Sempozyum Başkanı
Ankara Diyabet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

SEMPOZYUMA KALAN SÜRE
DUYURULAR
1. Hemşirelikte Mezuniyet Sonrası Diyabet Sempozyumu 25 Mart 2017, Cumartesi günü Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsün'de yapılacaktır.